Quản lý dịch vụ

Các Loại Hàng Hóa Đặc Thù:

1- DỊCH VỤ HÀNG GIÁ TRỊ CAO

Dịch vụ “HÀNG GIÁ TRỊ CAO” là dịch vụ mà hàng được gửi là hàng có giá trị cao, như: Điện thoại di động, Máy tính xách tay, Máy ảnh kỹ thuật số, Máy quay Camera, Các thiết bị thông tin, Hàng điện tử….

Ngoài những mặt hàng nêu trên, thì hàng được xem là hàng giá trị cao khi thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:

– Có giá trị trên 10.000.000 đồng/vận đơn.

Hoặc:

– Có đơn giá trên 6.000.000 đồng/kg.

· Phạm vi cung cấp dịch vụ (Nơi nhận hàng và nơi phát hàng):

ETT Express cung cấp dịch vụ “Hàng giá trị cao” đối với tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ của ETT Express

· Điều kiện dịch vụ:

– Họ và tên người nhận (Ghi đầy đủ);

– Địa chỉ của người nhận (Ghi đầy đủ và chi tiết)

– Số điện thoại di động, cố định của người nhận (Ít nhất có một trong hai số điện thoại trên);

– Hàng chỉ được chấp nhận khi đã được đóng gói đúng quy cách của nhà sản xuất, và tuân theo tư vấn đóng gói theo hướng dẫn trên website này(Mọi hư hỏng xảy ra trong quá trình vận chuyển do việc hàng không được đóng gói đúng quy cách nêu trên, thì ETT Express sẽ không chịu trách nhiệm);

ETT Express chỉ nhận hàng giá trị cao theo dịch vụ bảo hiểm vận chuyển;

– Giá trị lô hàng tối đa đến 500.000.000 đồng (Trên 500.000.000 VNĐ, ETT Express từ chối phục vụ).

2- DỊCH VỤ HÀNG DỄ VỠ

Dịch vụ “HÀNG DỄ VỠ” là dịch vụ vận chuyển có nội dung vận đơn là hàng dễ vỡ như: Sản phẩm từ Thủy Tinh, Sành, Sứ, Màn hình máy vi tính, Màn hình LCD….

· Điều kiện dịch vụ:

– Họ và tên người nhận (Ghi đầy đủ);

– Địa chỉ của người nhận (Ghi đầy đủ và chi tiết);

– Số điện thoại di động, cố định của người nhận (Ít nhất có một trong hai số điện thoại trên);

– Dịch vụ này cung cấp cho toàn bộ khách hàng sử dụng dịch vụ của ETT Express.

– Hàng chỉ được chấp nhận khi đã được đóng gói đúng quy cách của nhà sản xuất, và tuân theo hướng dẫn đóng gói  trên website này(Mọi hư hỏng xảy ra trong quá trình vận chuyển do việc hàng không được đóng gói đúng quy cách nêu trên, ETT Express sẽ không chịu trách nhiệm).

3- DỊCH VỤ HÀNG ĐÔNG LẠNH

Dịch vụ “HÀNG ĐÔNG LẠNH” là dịch vụ vận chuyển có nội dung vận đơn được gửi là hàng đông lạnh như: Trái cây, Vắc xin, Hải sản tươi sống…

· Điều kiện dịch vụ:

– Họ và tên người nhận (Ghi đầy đủ);

– Địa chỉ của người nhận (Ghi đầy đủ và chi tiết);

– Số điện thoại di động, cố định của người nhận (Ít nhất có một trong hai số điện thoại trên);

– Dịch vụ này cung cấp cho toàn bộ khách hàng sử dụng dịch vụ của ETT Express.

– Hàngđông lạnhchỉ được chấp nhận khi đã được đóng gói đúng quy cách của nhà sản xuất, và tuân theo hướng dẫn đóng gói của ETT Express(Mọi hư hỏng xảy ra trong quá trình vận chuyển do việc hàng không được đóng gói đúng quy cách nếu trên, ETT Express sẽ không chịu trách nhiệm).

· Ghi chú:

– Đối với hàng đông lạnh,chuyển phát Bảo Việt cung cấp dịch vụ “Bảo hiểm vận chuyển”, theo thỏa thuận của 2 bên.

4- DỊCH VỤ HÀNG ĐẶC BIỆT

Dịch vụ “HÀNG ĐẶC BIỆT” là dịch vụ vận chuyển hàng chất lỏng, hàng dễ cháy, dễ nổ như: Sơn nước, Mực in, chất lỏng, keo, mực bột…

· Ghi chú:

– Hàng chỉ được chấp nhận khi đóng gói đúng quy cách của nhà sản xuất, và tuân theo hướng dẫn của ETT Express.

– Hàng đặc biệt rất hạn chế khi chuyển qua hàng không, bởi rất khó gửi khi gặp rất nhiều thủ tục, và cũng rất nguy hiểm cho phương tiện vận chuyển.

– Đối với hàng có chất dễ cháy, dễ nổ phải được vận chuyển theo phương tiện chuyên dụng.

5- DỊCH VỤ HÀNG NGUYÊN KHỐI

Dịch vụ “HÀNG NGUYÊN KHỐI” là dịch vụ vận chuyển kiện hàng có trọng lượng trên 100kg và không thể tách rời hay chia nhỏ.

· Điều kiện dịch vụ:

– Chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho hàng nguyên khối theo những trường hợp cụ thể.

6- DỊCH VỤ HÀNG QUÁ KHỔ

Dịch vụ “HÀNG QUÁ KHỔ” là dịch vụ vận chuyển kiện hàng có chiều dài nhất trên 1,6 m.

· Điều kiện dịch vụ:

-Chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho hàng quá khổ theo những trường hợp cụ thể.

Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ ETT Express.