THỜI HẠN LƯU GIỮ CPN ETT EXPRESS

  1. Thời hạn lưu giữ đối với ETTexpress trong nước.

a.ETTexpress không phát được do người nhận từ chối, mời không đến nhận, địa chỉ không đầy đủ, không tể xác định được người nhận, không có người nhận…nếu không có yêu cầu chuyển hoàn của người gửi thì được lưu giữ tại bưu cục phát 3 tháng.Hết thời hạn lưu giữ được chuyển đến Hội đồng xử lý bưu gửi vô thừa nhận.

b.Trường hợp có yêu cầu chuyển hoàn của người gửi:

– Chuyển hoàn ngay đối với ETTexpress không phát dược do người nhận từ chối, địa chỉ không đầy đủ, không xác định được người nhận, không có người nhận.

– Lưu tại bưu cục phát 6 ngày kể từ ngày để lại giấy mời đối với ETTexpress chưa phát được sau 2 lần đi phát và để lại giấy mời tại địa chỉ người nhận. Hết thời hạn 6ngày không thấy người nhận đến nhận, bưu cục phát có trách nhiệm chuyển hoàn bưu gửi ETTexpress cho bưu cục gốc.

  1. Thời hạn lưu giữ đối với bưu gửi ETTexpress quốc tế đến.

ETTexpress không phát được do người nhận từ chối, mời không đến nhận, địa chỉ không đầy đủ, không thể xác định được người nhận, không có người nhận… Bưu cục phát có trách nhiệm lưu giữ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày phát lần cuối cùng. Hết thời hạn lưu giữ tại bưu cục phát sẽ được chuyển hoàn về bưu chính nước gốc.

– Trường hợp người nhận có đơn đề nghị giữ bưu gửi ETTexpress để bổ sung giấy phép nhập khẩu thì có thể giải quyết nhưng không vượt quá 20 ngày kể từ ngày bắt đầu lưu giữ (người nhận phải trả phí lưu kho theo quy định tại bảng cước hiện hành của ETTexpress).

 

Bài Viết Liên Quan